CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

Đăng ký lớp:
Họ và tên HV:
Đối tương học:
Email:
Ghi chú:
 

Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ...

Vào ngày 8/3/2017, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện và Phát triển kỹ năng Tâm Việt Nha Trang phối hợp với Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa tổ chức chương trình Team Building 8/3 cho nữ cán...