Đăng ký lớp:
Họ và tên HV:
Đối tương học:
Email:
Ghi chú:
 
Chương trình cho doanh nghiệp/ Đoàn...

Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa - Chương trình chào mừng 8/3

Vào ngày 8/3/2017, Trung tâm Đào tạo – Huấn luyện và Phát triển kỹ năng Tâm Việt Nha Trang phối hợp với Công ty Cổ phần Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa tổ chức chương trình Team Building 8/3 cho nữ cán bộ, nhân viên tại khu du lịch Sealife Nha Trang.

Bệnh viện Quân Y 87 - Chương trình chào mừng 8/3

Vào ngày 04/03/2017, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng Bệnh viện Quân Y 87 tổ chức chương trình chào mừng ngày 8/3 cho nữ cán bộ, nhân viên của bệnh viện tại khu du lịch I – Resort.

VIETTEL NINH THUẬN - KỸ NĂNG GIAO TIẾP & DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Chiều ngày 12/10/2016, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng Viettel Ninh Thuận thực hiện chương trình đào tạo "Kỹ năng giao tiếp & dịch vụ khách hàng" cho cộng tác viên bán hàng trực tiếp và dây máy.

An Lâm Ninh Vân Bay - Chương trình đào tạo

Vào ngày 24/09/2016, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng An Lâm Ninh Vân Bay tổ chức chương trình đào tạo "Kỹ năng Tư duy Tích cực & Tinh thần Làm việc Đồng đội" cho đội ngũ nhân viên là trưởng bộ phận và giám sát.

Tâm Việt Nha Trang đào tạo Yoga cười cho cán bộ nhân viên VinpearlLand Nha Trang

Chiều ngày 11 và 12/04/2016, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng VinpearlLand Nha Trang tổ chức chương trình đào tạo Yoga cười cho hơn 600 Cán bộ nhân viên VinpearlLand Nha Trang.

Maritime Bank Khánh Hòa - Chương trình chào mừng 8/3

Vào ngày 5/3/2016, Tâm Việt Nha Trang đã thực hiện chương trình Chào mừng 8/3 cho cán bộ ngân hàng Maritime Bank Khánh Hòa với chủ đề : "Phụ nữ Maritime Bank Làm nhiệt tình - chơi hết mình".

VIETTEL QUẢNG NAM - KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Vào ngày 04 và 05/12/2015, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng Viettel Quảng Nam tổ chức chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng” cho các giao dịch viên của Viettel Quảng Nam.

VIETTEL KHÁNH HÒA - KỸ NĂNG GIAO TIẾP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Sáng ngày 14 và 15/11/2015, Tâm Việt Nha Trang phối hợp cùng Viettel Khánh Hòa tổ chức chương trình đào tạo“Kỹ năng giao tiếp dịch vụ khách hàng” cho các nhân viên kỹ thuật của Viettel trong tỉnh Khánh Hòa.

VIETTEL KHÁNH HÒA - KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHI TƯƠNG TÁC VỚI KHÁCH HÀNG

Vào sáng ngày 24-25/10/2015, Tâm Việt Nha Trang đã thực hiện chương trình đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống khi tương tác với khách hàng” cho các giao dịch viên của Viettel Khánh Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH 20/10 - VIETTEL KHÁNH HÒA

Chiều 20/10, Tâm Việt Nha Trang đã thực hiện chương trình Chào mừng 20/10 cho cán bộ nữ Viettel Khánh Hòa với chủ đề: "Làm nhiệt tình - chơi hết mình".