chương trình đào tạo Kỹ năng Giao quyền

KỸ-NĂNG-GIAO-QUYỀN

Thông tin

Các doanh nghiệp muốn tồn tại, cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong vòng xoáy thị trường thì nhất thiết phải không ngừng nâng cao các kỹ năng quản trị trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng giao quyền, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục.

Nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa hội nhập quốc tế đang mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng những thách thức không nhỏ. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, cạnh tranh hiệu quả và phát triển bền vững trong vòng xoáy thị trường thì nhất thiết phải không ngừng nâng cao các kỹ năng quản trị trong đó đặc biệt chú trọng kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ năng giao quyền, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và thuyết phục…

Hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Giao quyền cho cấp dưới một cách thích hợp.
 • Cập nhật và vận dụng các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu thay đổi.
 • Ra quyết định tập thể hiệu quả.
 • Vận dụng các công cụ tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
 • Hình thành thói quen chuyên nghiệp trong giải quyết công việc.

 1. Kỹ năng giao quyền, tổ chức công việc
  • a. Khái niệm giao quyền.
  • b. Các giai đoạn giao quyến.
  • c. Lựa chọn người giao quyền.
  • d. Văn bản giao quyền.
  • e. Một số nghệ thuật giao quyền thành công.
 2. Kỹ năng ra quyết định
  • a. Các khái niệm cơ bản của ra quyết định.
  • b. Sáng tạo và ra quyết định.
  • c. Ra quyết định tập thể.

 

Văn phòng Tâm Việt Nha Trang

Địa chỉ: P14 – 52 Lê Thành Phương, Nha Trang 

Hotline0913 000 845

Điện thoại:(0258) 654 2234

Email: nhatrang @tamviet.edu.vn

0913000845

GỬI TIN NHẮN