KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÔNG VIỆC & QUẢN LÝ THỜI GIAN

Tâm Việt Nha Trang

Thông tin

Bạn đã cố gắng hết sức, thường xuyên làm việc ngoài giờ, nhưng cuối cùng nhóm của bạn vẫn bị lọt vào danh sách “trễ hạn công việc”.

Tâm Việt Nha Trang

Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ:

Mô tả được qui trình hoạch định và kiểm soát công việc;

Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc;

Lập kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm soát một công việc có nhiều người tham gia;

Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và kiểm soát khi quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ.

 

Phần 1: Tâm thế xuất sắc
Nguyên tắc học tập
Khởi tạo và duy trì tâm thế xuất sắc

Phần 2: Quy trình thực hiện công việc hiệu quả
Định nghĩa công việc
Vai trò của hoạch định và kiểm soát

Phần 3: Hoạch định và kiểm soát công việc cá nhân
Lập kế hoạch SMART, STARS
Kiểm soát công việc cá nhân

 

Phần 4: Hoạch định và kiểm soát công việc của nhóm
Xác định mục tiêu và phạm vi một công việc
Xác định các hạng mục công việc và trình tự thực hiện
Triển khai thực hiện công việc
Kiểm soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện
Phần 5: Hoạch định và kiểm soát nguồn lực bị chia sẻ
Những vấn đề phát sinh khi phải thực hiện nhiều công việc cùng một lúc
Hoạch định và kiểm soát với nguồn lực bị chia sẻ

Thanh toán trực tiếp tại văn phòng: Phòng 14, 52 Lê Thành Phương, Nha Trang
Chuyển khoản sang tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản: 120014851008764
Người thụ hưởng: Công ty TNHH Tâm Việt Nha Trang
Ngân hàng Eximbank chi nhánh Nha Trang
Số tài khoản: 0581000757328
Tên chủ tài khoản: Trần Vân Anh
Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) chi nhánh Nha Trang

Văn phòng Tâm Việt Nha Trang
Địa chỉ: P14 – 52 Lê Thành Phương, Nha Trang
Hotline: 0913 000 845 / 01689 935 910
Điện thoại: (0258) 654 2234

0913000845

GỬI TIN NHẮN