LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP KỸ NĂNG SỐNG HÈ 2020

ĐỘ TUỔI TÊN KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI LƯỢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHI TIẾT
6 – 11 tuổi Lớp học dự án 22/7 9 buổi Chiều Thứ 4,7

16h00 – 17h30

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân 21/7 9 buổi Sáng Thứ 3,5

9h30 – 11h00

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Tự lập tự phục vụ 20/7 9 buổi Chiều Thứ 2,6

16h00 – 17h30

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Tự tin thuyết trình 22/7 9 buổi Chiều Thứ 4,7

14h00 – 15h30

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Tự tin giao tiếp 21/7 9 buổi Sáng Thứ 3,5

7h30 – 9h00

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Chương trình đặc biệt 20/7 9 buổi Sáng Thứ 2,6

7h30 – 11h00

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
21/7 9 buổi Sáng Thứ 3,5

14h00 – 17h30

1.460.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
8 – 11 tuổi Kỹ năng sinh tồn 27/7 5 ngày 4 đêm 27/7/2020 – 31/7/2020 3.795.000 đồng Vườn sinh thái Hoa Thành Xem chi tiết
12 – 16 tuổi Kỹ năng sinh tồn 21/7 5 ngày 4 đêm 21/7/2020 – 25/7/2020 3.795.000 đồng Vườn sinh thái Hoa Thành Xem chi tiết
Lớp học dự án 20/7 9 buổi Chiều Thứ 2,6

14h00 – 15h30

630.000 đồng 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
13 – 18 tuổi Chinh phục bản thân 16/7 4 ngày 3 đêm 16/7/2020 – 19/7/2020 3.095.000 đồng KDL Suối Hoa Lan   Xem chi tiết