Lịch khai giảng các lớp học kỹ năng sốngHè 2019

(Tháng 7 & tháng 8)

ĐỘ TUỔI TÊN KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHI TIẾT
5-6 tuổi Tự tin vào lớp Một

(12 buổi)

1/8 8h00 – 10h30 1.895.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
6 – 11 tuổi Tự tin giao tiếp

(8 buổi)

2/7 Thứ 3,5

7h30 – 9h00

480.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết

 Tự tin thuyết trình

(8 buổi)

 5/7 Thứ 2,6

7h30 – 9h00

480.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
 29/7
Tự tin thuyết trình nâng cao

(8 buổi)

17/7 Thứ 4,7

14h00 – 15h30

550.000 đ 52 Lê Thành Phương đang cập nhật
Tự lập tự phục vụ

(8 buổi)

 5/7 Thứ 2,6

9h30 – 11h00

 530.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
29/7
Tự bảo vệ bản thân

(8 buổi)

25/6 Thứ 3,5

16h00 – 17h30

530.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
2/7 Thứ 3,5

9h30 – 11h00

9 – 16 tuổi Kỹ năng sinh tồn

(5 ngày)

 29/7 29/7 – 2/8  3.595.000 đ Vườn sinh thái Hoa Thành  Xem chi tiết
 12 – 18 tuổi Tự tin thuyết trình

(8 buổi)

18/6 Thứ 3,5

14h00 – 15h30

480.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
16/7
Tự tin giao tiếp

(8 buổi)

17/7 Thứ 4,7

16h00 – 17h30

480.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân

(8 buổi)

1/7 Thứ 2,6

14h00 – 15h30

530.000 đ 52 Lê Thành Phương đang cập nhật
19 tuổi trở lên Tự tin thuyết trình

(6 buổi)

1/7 Thứ 2,4,6

18h00 – 20h00

690.000 đ 52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
12/8