LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC

ĐỘ TUỔI TÊN KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC HỌC PHÍ ĐỊA ĐIỂM HỌC CHI TIẾT
7 – 11 tuổi Tự tin giao tiếp 13/9 Chiều Thứ 6 hàng tuần

16h00 – 17h30

700.000 đ/

1 học phần

52 Lê Thành Phương Xem chi tiết

 Tự tin thuyết trình

14/9 Sáng Thứ 7 hàng tuần

7h30 – 9h00

700.000 đ/

1 học phần

52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
Chiều Thứ 7 hàng tuần

16h00 – 17h30

700.000 đ/

1 học phần

Tự bảo vệ bản thân

 

 

13/9 Chiều Thứ 6 hàng tuần

14h00 – 15h30

700.000 đ/

1 học phần

52 Lê Thành Phương Xem chi tiết
14/9 Sáng Thứ 7 hàng tuần

9h30 – 11h00

700.000 đ/

1 học phần

Chiều Thứ 7 hàng tuần

14h00 – 15h30

700.000 đ/

1 học phần