Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Ngày khai giảng Chi tiết
Break through your thought (level 1) 10 buổi (5 tuần) 8.500.000 VNĐ TP. Vinh 02/03/2018 Xem chi tiết
Break through your thought (level 2) 11 buổi (5,5 tuần)  10.000.000 VNĐ TP. Vinh 13/06/2017 Xem chi tiết
Break through your thought (level 3) 4 buổi  11.000.000 VNĐ TP. Vinh 05/08/2017 Xem chi tiết
Make your life become wealthy 10 buổi (5 tuần) 13.000.000 VNĐ TP. Vinh 21/05/2018 Xem chi tiết
Make marrige like honeymoon 10 buổi (2 tuần)  15.000.000 VNĐ TP. Vinh 12/07/2018 Xem chi tiết
Break through your thought (level 1) 10 buổi (2 tuần) 8.500.000 VNĐ TP. Vinh 06/12/2018 Xem chi tiết