Khóa học Đối tượng Thời lượng Học phí Địa điểm học Ngày khai giảng Chi tiết
Tự tin giao tiếp 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần)  450.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 28/06/2018 Xem chi tiết
Tự tin thuyết trình 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần)  450.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 29/06/2018 Xem chi tiết
Tự lập tự phục vụ 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần)  500.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 29/06/2018 Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần)  500.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 28/06/2018 Xem chi tiết
Tự tin giao tiếp 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) 450.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 17/07/2018 Xem chi tiết
Tự tin thuyết trình 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) 450.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 06/07/2018 Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) 500.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 02/07/2018 Xem chi tiết
Kỹ năng sinh tồn 9 – 16 tuổi 5 ngày 4 đêm  3.395.000 VNĐ Vườn sinh thái Hoa Thành 30/07/2018 Xem chi tiết
Chinh phục bản thân 14 – 18 tuổi 4 ngày 3 đêm  2.695.000 VNĐ Đảo Hoa Lan 12/07/2018 Xem chi tiết