LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐỘ TUỔI NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN PHÍ THAM GIA (VNĐ) THÔNG TIN CHI TIẾT
CT giáo dục giới tính 10 – 11 tuổi Ngày 3/1/2021 14h00 – 17h00 200.000 Bấm vào đây
12 – 15 tuổi 8h00 – 11h00 200.000 Bấm vào đây
Lớp học gieo hạt

(HK2)

 

7 – 10 tuổi Ngày 16/1/2021 Sáng T7 hàng tuần

8h00 – 10h30

2.380.000 Bấm vào đây
Ngày 5/2/2021 Chiều T6 hàng tuần

14h – 16h30

2.380.000 Bấm vào đây