Khóa học Đối tượng Thời lượng Học phí Địa điểm học Ngày khai giảng Chi tiết
Tự tin giao tiếp Người trưởng thành 6 buổi (2 tuần) 650.000 VNĐ 52 Lê Thành Phương 01/04/2019  Xem chi tiết
Tự tin giao tiếp 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự tin thuyết trình 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự lập tự phục vụ 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân 7 – 11 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự tin giao tiếp 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự tin thuyết trình 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Tự bảo vệ bản thân 12 – 18 tuổi 8 buổi (4 tuần) đang cập nhật 52 Lê Thành Phương đang cập nhật Xem chi tiết
Kỹ năng sinh tồn 9 – 16 tuổi 5 ngày 4 đêm  3.595.000 VNĐ Vườn sinh thái Hoa Thành 27/05/2019 Xem chi tiết
Chinh phục bản thân 13 – 18 tuổi 4 ngày 3 đêm  2.895.000 VNĐ Đảo Hoa Lan 10/06/2019 Xem chi tiết